Unang Pahina > Maligayang Pagdating sa Siyudad ng Yaizu

Dito magsisimula ang orihinal na teksto

update:May 22, 2019

Maligayang Pagdating sa Siyudad ng Yaizu

Ang lokasyon ng Yaizu ay nasa gitna ng Tokyo at Nagoya, ang tabing-dagat ay may 15.5km galing norte hanggang timog ng Suruga Bay. Marami itong magagandang tanawin kagaya ng Mt. Fuji at Mt. Takakusa (may tangkad na 501m.) at ito ay nagiging tore ng siyudad. 
Ang pangingisda ay ang pangunahing industriya ng siyudad ng Yaizu. May sarit-saring isda na makukuha sa tatlong piyer. Ang Yaizu port, ay sagana sa bonitos at tuna. Ang Kogawa port naman ay may mga isdang alumahan na marami rin sa karagatan ng Shizuoka. Ang Oigawa port ay kilala na may maraming maliliit na hipon at maliliit na sardinas. At ang Siyudad ng Yaizu ay nakikilala sa pagiging sikat bilang lungsod ng palaisdaan sa bansa ng Japan.
May mga likas na mainit na batis ang siyudad ng Yaizu, at ito ay nakikilala na nakakabuti sa kalusugan at kagandahan ng katawan. 

Kami ay umaasa na kayo ay mamumuhay ng maganda at sana'y maaliw sa inyong pagtira at nawa'y magandang relasyon sa kapwa mamamayan.