Permirong Panid > Maayong pag-abot sa Siyudad sa Yaizu

Diri magsugod ang orihinal nga teksto

update:May 24, 2019

Maayong pag-abot sa Lungsod sa Yaizu

Ang lugar sa Yaizu anaa sa tunga sa Tokyo ug Nagoya, ang baybayon kay 15.5km gikan sa amihan hangtod sa habagatan sa Suruga Bay. Daghan ang nindot nga talan awon sa Mt. Fuji ug Mt. Takakusa (may gi tas-on nga 501m.) ug kini mao ang nahimong tore sa siyudad.
Ang pangisda ang nag-una nga industriya sa siyudad sa Yaizu. Dunay nagkalain-laing isda nga makuha sa tulo ka pantalan. Ang Yaizu port, naay daghan bonitos ug tuna.Ang kogawa port kay adunay isdang makerel nga daghan pud sa kadagatan sa Shizuoka. Ang Oigawa port kay nailhan nga dunay gagmay nga hipon ug gagmay nga sardinas. Ug ang siyudad sa Yaizu nailhan nga siyudad sa industriya sa isdaan sa nasud sa Japan.
Naay natural nga spa o sapa nga init sa siyudad sa Yaizu, nailhan kini nga makaayo ug makahatag ug katahom sa panglawas. 

Nanghinaot kami gikan sa kasingkasing nga maayo ang inyong kinabuhi ug malingaw kamo sa pag-puyo ug nanghinaot nga maayong relasyon sa isig ka tawo.